Poštovani klijenti, od 01.01.2024.
Guma Centar je postao Autocentar Bačić. Uskoro ćete ponudu s novim uslugama moći provjeriti ovdje na novoj web stranici.

AUTOCENTAR BAČIĆ d.o.o.
Gospodska 70 | 10090 Zagreb
OIB 82321454440
IBAN HR4123600001102584470

Telefon: +385 1 3464 660
e-mail: prodaja@autocentar-bacic.hr
www.autocentar-bacic.hr